about

ขอตอนรับเข้าสู่เว็บ jerod-rivera.com เว็บนี้เป็นเว็บที่จัดทำขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่ทางเจ้าของเว็บประสบมาหรือแม้แต่ความรู้ที่มีอยู่ในรอบตัวไม่ว่าจากการท่องเว็บ หรือแม้แต่การอ่านจากหนังสือทางเราได้รวบรวมไว้ให้ในที่นี้แล้วครับซึ่งในเว็บนี้สรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้

  • วิธีการใช้งาน Mac
  • รีวิวโปรแกรมมือถือ
  • รีวิวโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • รีวิวมือถือที่ออกใหม่หรือแม้เก่าก็ตาม
  • การจัดทำ Web